Algemeen

De artsenontmoeting wordt 3 keer per jaar georganiseerd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten uit de regio Noord- en Oost-Flevoland.
Tijdens de avond worden 2 medisch inhoudelijk presentaties gegeven. Daarnaast is er gelegenheid kennis te maken met nieuwe collega's in de regio.

Samenstelling commissie artsenontmoeting:
Paul Kemps, huisarts Swifterbant
Wilco Bloed, huisarts Urk
Cindy Netten, huisarts Lelystad
Herman Fortuin, forensisch arts
Wisam Yassi, Cardioloog
Tirza Klaassen, regiosecretaresse Medrie

Contact: info@artsenflevoland.nl