Artsenontmoeting

De artsenontmoeting wordt 3 keer per jaar georganiseerd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten uit de regio Noord- en Oost-Flevoland.
Tijdens de avond worden 2 medisch inhoudelijk presentaties gegeven. Daarnaast is er gelegenheid kennis te maken met nieuwe collega's in de regio.

Data artsenontmoeting 2017
Dinsdag 7 maart 2017, 17.00 - 21.00 uur
Donderdag 29 juni 2017, 17.00 - 21.00 uur, meer informatie
Vrijdag 3 november 2017, 17.00 - 21.00 uur

Samenstelling commissie artsenontmoeting:
Paul Kemps, huisarts Swifterbant
Marc Elisen, klinisch chemicus
Wilco Bloed, huisarts Urk
Esther Hiemstra, SEH arts
Cindy Netten, huisarts Lelystad
Charlie van der Weijden, forensisch arts
Immie Boomgaardt, regiomanager Medrie
Tirza Klaassen, regiosecretaresse Medrie

Contact: info@artsenflevoland.nl